Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

Egy kis történelem...

Müller Ferenc könyvkötő országosan is az elsők között nyitotta meg 1789-ben Győr első kölcsönkönyvtárát, igazi, mai értelemben vett közkönyvtár azonban a 19. század végéig nem működött a városban. A megyei könyvtár a városi levéltárból kinőtt, jó állománnyal és egy műszaki fiókkönyvtárral rendelkező Győr Városi Közkönyvtár és az alig néhány évet megélt, de azalatt eredményes szervezőmunkát folytató Győri Körzeti Könyvtár egyesítésével jött létre 1952-ben, Győri Megyei Könyvtár néven. 1956. június 3-án vettük fel a Győrhöz közeli Téten született író, költő, szerkesztő Kisfaludy Károly nevét.

A 60-as évek első fele igencsak mozgalmas volt számunkra: az országban másodikként vezették be nálunk a szabadpolcos kölcsönzést, de ekkor zajlott a tájékoztató munka technikai feltételeinek kiépítése, s a helyismereti gyűjtemény létrehozása is, bár utóbbi tevékenység kezdetei évtizedekkel korábbra nyúlnak vissza.

Az első számítógépek megjelenése a 80-as évek végére tehető, s 1999. január 1-jével már „befagyaszthattuk” cédulakatalógusunkat. A 21. század első éveiben folytattuk az intézmény informatikai fejlesztését, melynek eredményeképpen katalógusunk 2002 decembere óta honlapunkról is elérhető – olvasóink nagy örömére. Így azután nem meglepő, hogy a könyvtárközi kölcsönzések száma ugrásszerűen megemelkedett. 2005-ben pályázati támogatással sikerült áttérnünk a HunTéka elnevezésű integrált könyvtári rendszerre, s immár öt esztendeje minden ezen keresztül zajlik, a dokumentumállomány gyarapításától a kölcsönzésen át a statisztikák készítéséig.

Elhelyezési gondokkal a kezdetektől küzdöttünk – és küzdünk ma is. Több költözés, évekig tartó „ideiglenes” elhelyezés után, mostani helyünkre, egy valamikori bank felújított és könyvtári célokra átalakított épületébe 1975 őszén költöztünk, s azóta itt fogadjuk látogatóinkat.

2009. szeptember 23. „Légy online a könyvtárban!”


Könyvtárunk mindennapjai

A klasszikus könyvtári szolgáltatáson felül igyekszünk – egyre szűkösebb anyagi lehetőségeink ellenére – más módon is hozzájárulni értékekben gazdag kultúránk felmutatásához, népszerűsítéséhez. Elsősorban kiadványok megjelentetésével, rendezvények szervezésével vagyunk jelen Győr-Moson-Sopron megye kulturális életében. Mindenképpen említésre méltó, hogy 111, a Magyar Televízió „A Nagy Könyv” sorozatához kapcsolódó program megvalósításában közreműködtünk szűkebb pátriánkban, a Kisalföld című megyei napilappal együttműködve pedig már kétszer rendeztük meg a fiatalabb korosztály számára az „Olvasni jó!” akciót – minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett. De nem feledkezhetünk el a nyáreleji Ünnepi Könyvhét, az őszi Könyvtári Hét és a Megyei Irodalmi Hét eseményeiről sem, hogy csak néhányat említsünk.
 

2008. október 13. Könyvtári falunap Győrságon   

2010. június 1. Ünnepi Könyvhét, Haas György könyvbemutatója

2008. október 9. Könyvtári Hét, a Ki mit tud? eredményhirdetése

2001-ben mutattuk be a „Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája 1779-1995” címet viselő kiadványt, s néhány évvel később a „Ki kicsoda Győr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában?” című munka elkészültét ünnepelhettük. A legújabb termés tizenhat munkatársunk tanulmányát rejti, „A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár évkönyve 2008” címmel. II. emeleti társalgónk ad helyet az évfordulókhoz kapcsolódó kiállításainknak, melyek közül a legfrissebb – a gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójára összeállított, ritkasággyűjteményünk becses darabjait is bemutató – tárlat szeptember közepéig még látható. A tanév folyamán sokszor fogadunk iskolás csoportokat, akiknek szaktájékoztatóink tartanak rendhagyó tanórát a könyvtárról, annak okos használatáról. Büszkék vagyunk a más könyvtárakkal, közgyűjteményekkel fennálló jó kapcsolatunkra is. Rendszeresen megjelenünk a Győri Közélet című hetilapban korabeli lapszemléinkkel, melyeket többek között az 1847-48-as „Hazánk” c. lap és a Győri Nemzeti Hírlap 1936–45 közötti számaiból válogatunk.

Természetesen nem csupán ünnepi eseményekből áll az életünk, hiszen az állomány szakszerű építése, a hozzánk forduló könyvtárhasználók segítése, a területi könyvtári munka, s más, a külső szemlélő előtt többnyire rejtve maradó háttértevékenység magas színvonalú elvégzése alapvető feladatunk. Igyekszünk folyamatosan alkalmazkodni az új kihívásokhoz, kihasználva az adódó, elsősorban pályázati lehetőségeket. Az Európai Unió támogatásával jelenleg is két projekten dolgozunk: az egyik infrastrukturális, nagyrészt számítástechnikai fejlesztés, a másik szakmai tartalmú, és több könyvtár együttműködésében valósul meg. Mindkét esetben a minőségi és felhasználó központú szolgáltatás elérése a cél.

E rövid bemutatkozásban csupán ízelítőt tudtunk adni a köz javát szolgáló intézményünkről, de bízunk abban, hogy az érdeklődést sikerült felkelteni. Aki szeretne közelebbről megismerni bennünket, annak – lévén az Interneten barangol e pillanatban – ajánljuk szíves figyelmébe honlapunkat, melyről további bőséges információ birtokába juthat; címünk tehát a Világhálón: www.kkmk.hu.

Kosztolányi Dezső útmutatása jut eszünkbe búcsúzóul, mely szerint „a könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az az olvasó, aki olvassa”. E gondolat jegyében kívánunk mindenkinek értékes időtöltést egy jó könyv társaságában!

Csala Krisztina

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 345 vendég és 0 tag böngészi