Anyanyelvi nevelés

2014. 08. 06.

Beszédpercepció a tanulásban akadályozott gyermekeknél

Az Anyanyelv-pedagógia 2014/2-es számában jelent meg Macher Mónika tanulmánya a címben jelöl témáról.
A tanulmány teljes egészében elolvasható a folyóirat honlapján:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=512

Ugyanebben a lapszámban Tóth Lilla az interkulturális kompetencia magyarórán történő fejlesztési lehetőségeit taglalja:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=516

 


2010. 09. 13.

Felvégi Emese – Paula Griffith Beszámoló az amerikai iskolakönyvtárosok két konferenciájáról

Az Egyesült Államokban az iskolakönyvtáros olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógus, aki kollégáinak munkáját segítve, közvetve vagy a könyvtári foglalkozások keretében közvetlenül az iskola összes diákját tanítja. Az iskolakönyvtáros mesterképzésre három év tanítási gyakorlat után jelentkezhetnek az általános vagy a középiskolai tanári diplomával rendelkezők. A kétéves mesterképzésben a korábban bármely tárgyat tanító tanárból olyan médiaszakértő válik, aki bármelyik tárgyhoz hasznos taneszközöket, érdekes anyagokat, korszerű módszereket tud ajánlani osztályteremhez „kötött” kollégái számára. A felsőoktatási intézmények programjaiban az iskolai könyvtári médiaszakértőként (school library media specialist) meghirdetett szakon a jelöltek a katalogizálás és az informatikai integráció mellett gyermek- és ifjúsági irodalmat, multikulturális fókuszú pedagógiát, oktatáskutatást és olvasásfejlesztést is tanulnak.

Az iskolai könyvtárosok képzésének és munkájának alapját az Amerikai Iskolakönyvtárosok Szövetségének (American Association of School Librarians, AASL [1]) sztenderdjei szabják meg. Az AASL az Amerikai Könyvtárak Szövetségének (American Library Association, ALA [2]) egyik alszervezete, munkája kizárólag az iskolai könyvtárak működésének irányítása, monitorozása, ügyeinek képviselete országos és regionális szinten. A szervezet értesíti a könyvtárakat a működésüket érintő törvényekről és rendeletekről, rendezvényeivel a könyvtárosok munkáját elméleti előadásokkal és praktikus megoldásokkal is támogatja. Az AASL országos és regionális konferenciái remek lehetőséggel szolgálnak a gyakorló pedagógusok számára, hogy megvitassák a szakma időszerű kérdéseit, és hosszabb-rövidebb író-olvasó találkozókon vegyenek részt.


2010. 09. 13.

Kathryn I. Matthew – Felvégi Emese Olvasástanár- és olvasásszakértő-mesterképzés az Amerikai Egyesült Államokban

Anyanyelv-pedagógia az amerikai közoktatásban

A szerzők (2009) korábban bemutatták az amerikai és az angolszász országokra jellemző olvasásfejlesztés fontosabb trendjeit és stratégiáit; Győri és Győrfi (2009) pedig rámutatott a magyar és az amerikai közoktatási rendszer jelentősebb anyanyelv-pedagógiai különbségeire. Jelen írás az amerikai olvasás-, olvasásszakértő- és olvasástréner-mesterképzések és képesítések tananyagtartalmát, a szakmai fejlesztést meghatározó tényezőket és a képzés körülményeit kívánja a teljesség igénye nélkül felvázolni egy houstoni egyetem tanárképzési gyakorlatának bemutatásával.

Az amerikai anyanyelvtanítást lényegében a készségközpontúság jellemzi, a cél az olvasás, az írás, a beszédkészség, a hallás utáni szövegértés és a vizuális kommunikáció fejlesztése. Az iskolatípustól és az évfolyamtól függően hol a tanító, hol pedig az olvasás-, írás-, angol- vagy épp anyanyelvtanárnak titulált pedagógus dolga a nyelvileg, kulturálisan és szocioökonómiai szempontból is igen sokrétű tanulópopulációval foglalkozni. A készségközpontúság, a mindennapi olvasási feladatokra való felkészítés mellett természetesen szerepet kap az ország etnikai összetételét érintő kulturális értékmegőrzés, illetve a nemzetközi kultúrkincs fontos elemeinek ismertetése.


2008. 11. 27.

Anyanyelvi nevelés

Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig / Adamikné Jászó Anna – Bp. Trezor, 2006 . 329 p.

Kézikönyv a Varázs ábécé első osztályos anyanyelvi tankönyvcsaládhoz / Herceg Dóra - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 67 p.

Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben / Benczik Vilmos. Trezor, Bp. 2001.


HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Dr. Vraukóné Lukács Ilona, elnök
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 167 vendég és 0 tag böngészi