Szíves tájékoztatásul közöljük olvasóinkkal, hogy az alábbi időpontban és témában egy ritka műfajú rendezvény – műhelybeszélgetés –  zajlott az OSZK főigazgatói tanácstermében. A meghívott vendégek és a HUNRA korábbi, valamint jelenlegi tisztségviselői között. A műhelybeszélgetés hangzó anyagát rögzítettük. Az elhangzottak rövidített, szerkesztett, írott változatát (emlékeztetőjét), május – június fordulóján tervezzük honlapunkon olvashatóvá tenni.

A Magyar Olvasástársaság szakmai műhelyvitája
2017. 05. 02. 14.00 és 17.00 között
Országos Széchényi Könyvtár V. emelet 516-os tanácsterem

A 2017 februárjában nagy nyilvánosság elé került PISA 2015 jelentés élénk vitát váltott ki a szakmai és a laikus körökben egyaránt a közoktatás és a társadalom egészének felelősségéről a felnövekvő nemzedékek életre felkészítését illetően. A Magyar Olvasástársaság ez ügyben erősen érintettnek érzi magát s hozzá kíván járulni a tisztánlátáshoz, valamint a beavatkozási lehetőségek azonosításához.

A tanulók tudását mérő nemzetközi programba, pontosabban annak előkészítésébe hazánk már 1998-ban bekapcsolódott. Ennek köszönhetően most valójában egy másfél évtizedes kutatás-sorozat (2000–2003–2006–2009–2012–2015) eredményeire tekinthetünk vissza. Természetesen ennek a vizsgálódásnak is több évtizedes előzménye (pl. IEA) van. „A múlt nem mögöttünk van, hanem azon állunk.”

A PISA tehát folytatás és radikális megújítás egyszerre. A változás leginkább két pontban ragadható meg. Ezt a monitorozó jellegű felmérés-sorozatot a legfejlettebb államokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) hozta létre és tartja életben. Egyszerűbben szólva az IEA mögött főként az akadémiai körök álltak, itt pedig már a kormányzati, pénzügyi érdekcsoportoktól érkező megrendelések dominálnak. Ebből pedig szervesen következik a vizsgálat fókuszának változása. Az 1970-es évektől kezdődő IEA kutatások főként az iskolában tanultak megértését, megjegyzését ellenőrizték, a PISA viszont bevallottan a munkaerő piaca felől közelítve az eszközjellegű, a mindennapi életben működőképes, hasznosítható tudásra, a tanultak alkalmazási készségeire összpontosít.

Jelen műhelybeszélgetésünkben kevésbé a folyamat egészének, eredményeinek áttekintésére törekszünk, sokkal inkább három kérdésre koncentrálunk.

– Hogyan értelmezzük, milyen tényezőkkel magyarázhatjuk a legutóbbi 2015-ös vizsgálat minden eddiginél rosszabb magyar eredményeit? (Pontos diagnózis nélkül, aligha készülhet el a sikeres terápia terve.)
– Milyen területeken kellene mielőbb jelentős mértékű változásokat elérnünk, hogy – az eddigi romlás helyett – tartós és egyértelmű javulás következzék be a magyar 15 éves korosztály teljesítményében?
– Milyen sajátos lehetőségei vannak a Magyar Olvasástársaságnak, amelyek kihasználásával hozzájárulhat a szövegértés általános szintjének javulásához?

Az eszmecsere forgatókönyve
14.00 Köszöntő: Gombos Péter alelnök

10-10 percesek:
Levezető elnök: Nagy Attila tiszteletbeli elnök
1. Ostorics László kutató, Oktatási Hivatal,
2. Lannert Judit kutató, TUDOK,
3. Fenyő D. György kutató tanár, Radnóti M. Gimn.,
4. Fenyvesi Margit kutató, egyetemi oktató, Károli Református Egyetem,
5. Fűzfa Balázs egyetemi oktató, kutató
6. Simon Krisztina könyvtáros, (KTE elnök), Dömsödy Andrea könyvtárostanár (OPKM)

5-5 percesek:
Levezető elnökök: Dobszay Ambrus, Pompor Zoltán tanácstagok
1. Nagy Attila, ny. olvasáskutató, szociológus
2. Kádárné Fülöp Judit, ny. tudományos főmunkatárs, kutató
3. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet ny. igazgatója
4. Steklács János kutató, egyetemi oktató (írott üzenettel)
5. Győri János kutató, egyetemi oktató, középiskolai tanár (írott üzenettel)
6. Gombos Péter kutató, egyetemi oktató,
7. Horváth Zsuzsa az OFI volt tudományos főmunkatársa, ny.
     továbbá a Magyar Olvasástáraság Tanácsának tagjai

Összefoglalók 2-2 percben: Nagy Attila, Dobszay Ambrus, Pompor Zoltán

Az eszmecsere egészét – a résztvevők egyetértésével – rögzítettük egy néhány héttel későbbi írott emlékeztető összeállítása érdekében.

Az eredményes műhelybeszélgetéshez szíves figyelmükbe ajánlunk néhány kiemelkedően fontos, interneten elérhető dolgozatot, előadást: Csapó Benő, Halász Gábor, Lannert Judit és Steklács János írásaiból, előadásaiból, valamint 1-1 egészben vagy részben a Magyar Olvasástársasághoz köthető kiadványt.

Csapó Benő:  http://mta.hu/tudomany_hirei/hogyan-tovabb-a-pisa-eredmenyek-utan107423
Halász Gábor: http://halaszg.ofi.hu/download/Beszelgetes_Halasz_Gaborral%5b2009%5d.pdf
http://halaszg.ofi.hu/PUBLIKACIOK_HG.htm
Lannert Judit: http://www.t-tudok.hu/files/2/educatiopisa2015_hosszuvaltozat.pdf
http://www.t-tudok.hu/files/2/reziliencia2015.pdf
Steklács János: http://mta.hu/tudomany_hirei/tanacskozas-a-pisa-eredmenyekrol-videon-az-mta-   szekhazaban-rendezett-konferencia-107431
Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli (Szerk.): Az olvasás össztantárgyi feladat http://mek.oszk.hu/10600/10605/index.phtml
Csermely Péter (et al.): Szárny és teher: http://mek.oszk.hu/07900/07999/index.phtml
                         
Szívélyes üdvözlettel

Vraukóné L. Ilona elnök,
Nagy Attila tiszteletbeli elnök
Dobszay Ambrus és Pompor Zoltán tanácstagok

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 638 vendég és 0 tag böngészi