"Aki kinyit… egy könyvet, mindenekelőtt önmagát nyitja ki." (Csoóri Sándor)

A 11. éves nemzetközi olvasásnépszerűsítő verseny célja, hogy minden magyarul olvasó, magyarországi és nem magyarországi – Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, a Vajdaságban és más, diaszpórában élő - magyar fiatal számára igényes olvasmányokat ajánljon. A Debreceni Ady Endre Gimnázium három mestertanára mellé a 2017/2018. tanévben a Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két magyartanára is csatlakozott, így ettől a tanévtől már nemcsak a 7-12. évfolyamosok számára hirdetik a versenyt, hanem az 5-6. évfolyamos tanulóknak is.

Alapelv és történet:

Köztudott és az volt 11 évvel ezelőtt is, hogy az ifjúság egy része nem szeret olvasni, illetve érdeklődésük korlátozódik a szórakoztató irodalomra. Olvasásszociológiai kutatások bizonyítják, hogy az olvasás tagadása, elutasítása összefügg a helytelen, rossz olvasási szokásokkal. Holott a tanulók személyiségének fejlődéséhez, gazdagodásához; képességeinek, készségeinek árnyaltabbá válásához elengedhetetlenül szükségesek a szépirodalmi élmények. Mindez csak akkor következik be, ha értő olvasó az olvasó. Tapasztalataink szerint az iskolánkba járó 13-19 éves tanulók körében is megcsappanni látszott az érdeklődés a szépirodalmi művek iránt. Jó részüknél az olvasás korlátozódik a kötelező olvasmányokra. Ezen kívántunk változtatni, amikor 11 évvel ezelőtt elindítottuk az Olvass többet! irodalmi vetélkedőt.

Célunk az, hogy a könnyen érthető irodalomtól a nehezebben feldolgozható szépirodalomig, a bestsellertől a kortárs és klasszikus szépirodalomig irányítsuk a tanulók figyelmét, felkeltsük érdeklődésüket a kötelező és ajánlott olvasmányokon túl egyéb kiváló olvasmányok iránt is, és olyan olvasmányélményeket nyújtsunk, amelyekben a vetélkedőt nem ismerve talán nem is részesülhettek volna fiatal olvasóink.

Vetélkedőnk iskolánk egyik első jó gyakorlata. Az első két év során csupán az iskola keretén belül tudtuk megszervezni, de 2008-tól – az online első forduló kitalálása és bevezetése következtében – jelentősen kiterjedhetett a résztvevők köre. Az utóbbi 7-8 évben már nemzetközivé vált a vetélkedő, hiszen több felvidéki illetve erdélyi középiskolából is sok versenyzőnk volt. Esetenként általános iskolások és egyetemi hallgatók is bekapcsolódtak programunkba, a legeredményesebb olvasók részt vehettek olvasótáborainkban is.

Részvételi feltételek:

 • A vetélkedő ingyenes!
 • Bármelyik mű elolvasható!
 • Nem kötelező mindkét feladatlapot kitölteni, de annál nagyobb az esély az év végi összesítésben az előkelő helyezésre, minél több a szerzett pont, azaz mind a két művet elolvasta az érdeklődő olvasó!
 • Az elért pontszámtól, illetve az első fordulóban való részvételtől függetlenül lehet indulni a második fordulóban, hiszen a célunk az, hogy OLVASSA EL az érdeklődő az általunk ajánlott művet, műveket!
 • A határidőket szigorúan be kell tartani!
 • Az Olvass többet! első két fordulója egyéni vetélkedő. Ha bizonyítható a másolás, a kollektív feladatlap-kitöltés vagy egyéb módon történő szabályszegés, az adott versenyzők pontszámát sem az egyéni, sem az osztályversenyben nem vesszük figyelembe.
 • A szóbeli csapatversenyre olyan diákokkal nevezhetnek az iskolák, akik valamelyik egyéni fordulóban részt vettek.

Értő olvasás színvonalas olvasmányokkal- a verseny menete:

Olvasási-szövegértési feladatsorokat állítunk össze, félévenként két – tanévenként négy - művet feldolgozva. A magyar és világirodalmi művek kiválasztásakor figyelembe vesszük a kollégák javaslatait és a tanulók életkori sajátosságait is. Terveink szerint azok a tanulók, akik kitartóan részt vesznek ebben az irodalmi játékban, a középiskolában töltött 5-6 év alatt minőségi olvasmányélményekkel gazdagodhatnak.

Az első fordulókban elektronikus feladatlapot töltenek ki a résztvevők az interneten keresztül. A második fordulók írásban, tantermi körülmények között, tanári felügyelettel zajlanak le.

Az első félévben két héten keresztül lehet megoldani az elektronikus feladatlapot. A kiválasztott és a tanév során korábban közzétett művekből választunk ki egy-egy részletet, s az alapján tesszük fel a kérdéseket. Egyszerű feleletválasztós kérdésektől egészen a betűrejtvényig, a ritkán (de a szövegben igen) előforduló szómagyarázatokig terjednek a feladatok, általában 8-9 feladat van feladatlaponként. Az utolsó feladat minden esetben négy-öt mondatos érvelés vagy fogalmazás megírása. Az első fordulóban a feladatlap kitöltésekor a résztvevőknek a kiválasztott szövegrészlet is rendelkezésükre áll. Ennek és a megfogalmazott kérdéseknek köszönhetően ez a forduló elsősorban a diákok szövegértését hivatott vizsgálni. Az első fordulóban 20 pontot lehet szerezni feladatlaponként. Az adysoknak 80 %-os teljesítmény esetén (16 ponttól) számít be a megoldás az Ady-napon zajló osztályok közötti versenybe.

A második forduló novemberben, iskolánk hagyományos rendezvénye, az Ady-nap (november 22.) előtt zajlik le.

Ekkor már a teljes műre, az olvasmányélményre vonatkoznak a kérdések, és nem használható semmilyen segédeszköz, vagyis a mű sem. A feladatlapokat az iskolában kell kitölteni tanári felügyelet mellett. 60 pontot lehet szerezni feladatlaponként, és az adysoknak 60 %-os teljesítmény esetén számít be a megoldás az Ady-napon zajló osztályok közötti versenybe.

A részt venni kívánók számától és lakóhelyétől függően a második forduló a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban zajlik a debreceni és környékbeli tanulók esetében, míg a távolabb élők a saját iskolájukban töltik ki a feladatlapokat. Volt versenyzőnk többek között Budapestről, Egerből, Hajdúszoboszlóról, Komlóról, Létavértesről, Nyíregyházáról, Ócsáról, Szegedről, Várpalotáról, valamint Érsekújvárból, Fülekről, Kassáról, Kovásznáról, Sepsiszentgyörgyről, Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről is. A nem debreceni versenyzők számára a feladatlapokat eljuttatjuk az iskoláknak, s tanári felügyelet mellett zajlik minden intézményben a verseny.

A tanév második félévében (1. forduló februárban, 2. forduló márciusban) két másik művel lezajlik a tavaszi forduló, szerkezetileg teljesen hasonlóan, értékelését (pontozását) tekintve azonos formában.

Két éve már szóbeli csapatversennyel is bővült a vetélkedő. Minden tanév áprilisában kerül sor erre a rendezvényre, melyet a Déri Múzeum dísztermében tartunk, a múzeummal való együttműködésnek köszönhetően.

Értékelés, díjazás:

A pontokat összesítjük, a partneriskolákban lévő kapcsolattartó kollégákat értesítjük, és az év végén, a tanévzáró ünnepségen az első hat helyezett oklevelet és jutalomkönyvet vagy könyvutalványt vehet át iskolánk igazgatójától. Amennyiben az első hat között nem adys diákok is vannak (és legnagyobb örömünkre ez egyre gyakoribb), s személyesen nem tudnak jelen lenni iskolánk tanévzáró ünnepségén, számukra is eljuttatjuk a díjat az oklevéllel együtt. Az az adys osztály, ahonnan a legtöbben vesznek részt a két fordulóban, az évzárón egy tortát kap ajándékba. Néhány évvel ezelőtt mi, szervezők "Az Olvass többet! határtalanul-magyarul nemzetközi irodalmi vetélkedő legeredményesebb olvasója” elnevezésű, ballagáson átadandó díjat alapítottunk a legkitartóbb, legsikeresebb végzős olvasónk számára.

Az összesítésben legjobban szereplő diákok – minden intézményből az első vagy az első két legeredményesebb tanuló - immár hét éve 3-4 napos olvasótáborban vehet részt. A tábor nem kizárólag az olvasásról szól, hanem változatos ügyességi versenyeket, általános műveltséget terjesztő foglalkozásokat, rövid kirándulásokat is szervezünk a résztvevők számára. Táboraink megszervezése nehéz feladat, mert igyekszünk a diákokat csak minimális mértékben megterhelni anyagilag, szponzorok felkutatása pedig egyre nehezebb. Eddigi táboraink helyszíne volt: Bánkút, Hajdúszoboszló 3 alkalommal, Túristvándi két alkalommal, Szirák.

Innovációnk:

 • Hagyományos, papír alapú versenyünk online feladatlappal bővült.
 • Olvasni szerető diákjaink közül 6 éve vesznek részt riporterként is adys diákok a Beszélgetések könyvről, olvasásról című riportsorozatunkban. (Az eddigi riportok iskolánk könyvtárának honlapján olvashatók: http://konyvtar.ady-debr.sulinet.hu/konyvlap/interju/intkeret.htm )
 • Második éve szervezünk rendhagyó irodalomórákat a Déri Múzeummal való együttműködésre is alapozva a Debreceni Irodalom Házában. Ajánlott olvasmányainkból a két forduló között diákok olvashatnak fel nekik tetsző részleteket, egyúttal tárlatvezetésben, múzeumpedagógiai foglalkozásban is részük lehet.
 • Illusztrációs pályázattal is bővült versenyünk. Két éve a Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája tanárai kezdeményezték, s azóta is közösen hirdetjük, bonyolítjuk, a múzeummal karöltve az OLVASS TÖBBET! – KÉPZELD EL! – LÁSS, TUDJ TÖBBET! versenyeket.
 • Esszéíró pályázatot hirdettünk „Életízestőnk, az olvasás” címmel, melyre 77 pályamunka érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016. november 21-én, jubileumi konferenciánkon került sor, ahol volt olvasók, partneriskolák – magyarországi és erdélyi – tanárai, könyvtárosai, intézményvezetői, a Debreceni Egyetem oktatója, volt adys és nem adys diák beszélt több egyéb program mellett az olvasás élményéről mintegy 200 résztvevő előtt.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 441 vendég és 0 tag böngészi