Az éves közgyűlésen az egyesület két állandó bizottságát választotta újra; a háromtagú Etikai Bizottságot és a kéttagú Számvizsgáló Bizottságot. A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a tanács javaslatát. A bizottságok összetétele a alábbiak szerint alakult:
Etikai Bizottság
Elnök:
Dr Bartos Éva  
Tag:
Borosné Jakab Edit
Tag: 
Werner Ákos
 
Számvizsgáló Bizottság 
Elnök:
Pivnyikné Filep Anita
Tag:
Gáspár Ferenc 
 
A bizottsági tagok rövid bemutatkozása alább olvasható.
 
 
Bartos Éva
 

Bartos Éva 2012 óta az OSZK Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát 1969-ben, 1981-ben pedig egyetemi doktori címet.

Pályafutása során volt gyakorló könyvtáros különböző könyvtártípusokban (tanszéki, járási, fővárosi), volt olvasáskutató az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjában, kiemelten foglalkozott a könyvtáros pálya kérdéseivel, személyesen is rendszeresen előadott, oktatott. Pályája során központi szerepet kapott a biblioterápia elméletének és gyakorlatának hazai elismertetése és megszervezése, ugyanígy a könyvtári ellátásban biztosítandó esélyegyenlőség koncepciójának kidolgozása.

Publikációi mindezen területeket felölelik.

Több szakmai szervezetben töltött ill. tölt be vezető tisztséget: a Magyar Olvasástársaságnak több ciklusban tanácstagja, egy kétéves ciklusban elnöke volt, jelenleg a Publika Magyar Könyvtári Kör alelnöke, valamint a Magyar Biblioterápiás Társaság titkára.

Borosné Jakab Katalin Edit

Borosné Jakab Katalin Edit a Szent István Gimnázium magyartanára, mestertanár, az ELTE mentor tanára, a HUNRA tagja és volt alelnökeó

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát 1984-ben

Pályafutása során kiemelten fontosnak tartotta az olvasásra nevelést, a HUNRA keretein belül az Olvasó-társ mozgalom önkéntes szolgálatként való elterjesztésén munkálkodott, a Betűfaló program és egyéb Eu-s és NKA pályázatok lebonyolításán fáradozott, a Hírleveleket szerkesztette. Rendszeresen részt vett a HUNRA konferenciákon, ezek szervezőjeként is. Innovatív tevékenysége nyomán sok újszerű program elindítója iskolájában is. Jelenleg a Károli Egyetem hallgatója, pszichodrámát tanul és mentálhigiénés szakemberként, segítőként keresi a megújulási lehetőséget és a művészetterápiás formát, amely az iskolai lelki egészségre is nagyon jó hatással van. Elvégezte a Metamorphoses, meseterápiás képzést. 

 

Werner Ákos

Werner Ákos vagyok 1972-ben születtem Budapesten. Az ELTÉ-n végeztem Könyvtáros Informatikusként.

Már az egyetem évei alatt elkezdtem dolgozni, elsőként a Szabó Ervin Főkönyvtárban, mint tájékoztató könyvtáros, ahol többek közt megismerhettem Katsányi Sándort, Havas Katit, Téchy Tündét, akiknek a szakmaisága máig bennem élő emlék és viszonyítási alap.

Az egyetemen tanárom volt Nagy Attila, aki kitüntetett figyelmével, és meghívott az általa vezetett Olvasószolgálati Kutató Osztály munkatársai közé az OSZK-ba, így elég hamar munkahelyet váltottam.

Ebben az időben csatlakoztam a Magyar Olvasástársasághoz, sőt titkári tisztséget is vállaltam benne.

A családalapítás, a lehetőség, hogy egy évig külföldön dolgozhassak, majd a hazatérés utáni élethelyzet arra indított, hogy a könyvkereskedelemben próbáljak egzisztenciát építeni.

15 éven át tevékenykedtem a könyves világnak ezen profitorientált oldalán. Két nagyvállalatnál, a Librinél és a Líránál voltam könyvesboltvezető.

2015-ben sikerrel pályáztam meg a Pest Megyei Könyvtár igazgatói pozícióját, amely által lehetőségem nyílt az eddig megszerzett tapasztalataimmal gazdagodva visszatérni a magyar könyvtárügy szolgálatába.

Pivnyikné Filep Anita

1998-ban a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán (ma Nyíregyházi Egyetem) magyar nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros oklevelet szereztem, majd ezt követően a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban helyezkedtem el, mely mai napig munkahelyemként szolgál. 1998-as munkába állásomtól kezdve számos munkakörben dolgoztam, tanultam, így fiókkönyvtárosként, általános- és szaktájékoztató könyvtárosként, feldolgozó könyvtárosként is kipróbálhattam magam. Fontosnak tartom a megújulást, az élethosszig tartó tanulást, ezért 2000-ben, hogy pénzügyi és gazdasági ismereteimet gyarapítsam, jelentkeztem a Budapesti Gazdasági Főiskolára, ahol 2003-ban szereztem oklevelet. Diplomám megszerzését követően az újonnan tanultakat könyvtári területen szerettem volna kamatoztatni, ezért a megyei könyvtár munkatársaként dolgoztam tovább.

   A 2010-es évtől oktatóként bekapcsolódtam az intézmény által szervezett segédkönyvtáros képzésbe, ahol gyűjteményszervezési ismereteket, tartalmi feltárást, könyvtár-pedagógiai módszereket tanítok a résztvevő hallgatóknak.

Jelenleg KSZR referens munkakörben dolgozom, feladatom a kistelepüléseken működő könyvtárak működésének segítése, módszertani támogatása.

2015-ben a Szegedi Tudományegyetemen könyvtárpedagógia-tanár oklevelet szereztem, azóta rendszeresen tartok könyvtárhasználati órákat és foglalkozásokat óvodásoknak, általános iskolásoknak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek könyvtáraiban. Hivatásomnak tekintem a megye hátrányos helyzetű községeiben élő gyerekek felkarolását. Fontosnak tartom ezen diákok differenciált fejlesztését, támogatását, motiválását, melynek kiváló színtere a könyvtár, ahol a könyvtár-pedagógia módszereivel számos, a mindennapi életben való tájékozódáshoz szükséges technikát tanulhatnak meg, javítva ezzel továbbtanulási esélyeiket,  s színesítve mindennapjaikat.

Gáspár Ferenc 

Író, újságíró, a Coldwell Kiadó vezetője. Legismertebb ifjúsági kalandregény-sorozata (A strucc vére, A strucc terjeszkedik, A strucc halála, A sárkány pallosa, A sárkány harca, A sárkány álma, A holló felrepül, Pogányokkal táncoló és A holló a Napba száll) magyar történelmi ihletettségű. 2007-ben jelent meg felnőtteknek szóló könyve Ördögvér címmel, mely a Magyar Napló regénypályázatán különdíjat nyert. 2016-ban Pósa Zoltán íróbarátjáról szóló monográfiája, Pósa Zoltán, akinek nyitott könyv az élete címmel. Utóbbi kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2015-ben NKA alkotói ösztöndíjat nyert a Trubadúrvarázs munkacímű regényére, mely Janus címen 2017 októberében látott napvilágot. A Magyar Krónika folyóirat külső munkatársa. Novellái és utolsó regényének részletei az Irodalmi Jelen online és nyomtatott változatában egyaránt gyakran olvashatók. Ezen kívül elbeszélései megjelentek a Spanyolnáthában, a Pannon Tükörben, a Lyukasórában, az És-ben, és még számos folyóiratban és antológiában. A nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtár és a Kamika szervezésében rendszeresen és már majd két évtizede tart rendhagyó irodalom-történelem órákat elsősorban Szabolcs-Szatmár megyében, illetve Kárpátalján, a Felvidéken és Erdélyben is. Negyven éve él boldog házasságban. Két felnőtt lánya van.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 385 vendég és 0 tag böngészi