A Magyar Olvasástársaság (HUNRA – Hungarian Reading Association) a Nemzetközi Olvasástársaság nemzeti tagszervezete. Szakmai egyesület, az olvasással foglalkozó szakemberek fóruma. Tagjai könyvtárosok, tanárok, olvasáskutatók, pszichológusok, orvosok, szülők, írók, szerkesztők, nyelvészek, gyógypedagógusok, szociológusok.

A Társaság célja
Az olvasás, írásbeliség színvonalának emeléséért végzett szakmaközi tevékenységek összefogása. E célok érdekében a Magyar Olvasástársaság konferenciákat szervez az olvasással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára. Szakértői támogatást nyújt kisközösségeknek, iskoláknak, könyvtáraknak helyi olvasástársaságok alakításához. Továbbképzéseket, tapasztalatcseréket szervez olvasáspedagógiai módszerek megismertetésére. Elősegíti közvetlen kapcsolatok, cserék szervezését tagjai és hasonló célú külföldi társaságok tagjai között. Törekszik színvonalas sajtóorgánumokat megnyerni a Társaság tevékenységében való részvételre.

A Társaság tagsága
A Magyar Olvasástársaság tagja lehet bárki, aki az egyesület céljaival egyetért, és a tagdíjat megfizeti. Pártoló tagja lehet minden olyan intézmény, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelyik vállalja, hogy közreműködik a Társaság céljainak megvalósításában. A Társaság tagszervezete lehet minden olyan, a Társaság céljaival azonosuló helyi olvasásegyesület, szakmai egyesület és társaság, amelynek alapszabálya megfelel a Magyar Olvasástársaság alapszabályának, és amelynek legalább tíz tagja a Magyar Olvasástársaság tagja.

A Magyar Olvasástársaság szervezete és működése
A Társaság évente tart közgyűlést, kétévente választ vezetőséget. Vezetősége a tíztagú Tanács. A tisztségviselő hivatalának időtartama 4 év. A tisztségvislők ugyanarra a tisztségre többször is megválaszthatók. Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Bevételeit tagdíjak és az egyéb forrásokból származó pénzösszegek képezik.


TEVÉKENYSÉGÜNK

Kiadványok
• Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli (Szerk.) Az olvasás össztantárgyi feladat 2011, Savaria University Press, Magyar Olvasástársaság, Szombathely 291. p. 2980 Ft
• Dr. Honffy Pál (szerk.): Szó és kép. A Magyar Olvasástársaság Pápán megrendezett konferenciájának előadásai. Pápa. 2000. április 28-29. Pápa. 2001.
• Bartos Éva (szerk.): Segített a könyv, a mese. Vallomások életről, irodalomról, olvasásról. Bp. Magyar Olvasástársaság. 1999.
• Nagy Attila (szerk.): Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. A Magyar Olvasástársaság, a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete konferenciája. Sárospatak. 1999. május 28-30. Sárospatak. 1999.
• Írásbeliség és demokrácia. A Nemzetközi Olvasástársaság és a Magyar Olvasástársaság 9. Európai konferenciája. Új Pedagógiai Szemle. 1996. 3.
• Nagy Attila (szerk.): A többkönyvű oktatás felé. Könyv- és könyvtárhasználati módszerek, példák. Bp. OSZK KMK. 1995.
• Bocsák Veronika – Benkő Zsuzsanna – Hölgyesi Györgyi: Olvass nekem! Kalauz szülőknek, óvónőknek, tanítóknak a gyermekkönyvek útvesztőjében.Bp. Trezor. 1995.
• Nagy Attila (szerk.): Olvasásra nevelés és pedagógusképzés. HUNRA konferenciák előadásai. Bp. OSZK. 1994.

Konferenciák
2011. december 10. – A népmesemondás esélyei napjainkban, Budapest, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
2011. november 19. – Ünnepi közgyűlés és szakmai konferencia. 20 éves a Magyar Olvasástársaság – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2011. október 15. – „Olvasó-társ” konferencia. Önkéntesek képzése – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2011. október 13. – Az olvasóvá nevelés új stratégiái című konferencia – Kaposvár. Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
2011. szeptember 23-24. - VII. Országos népmese-konferencia. A népmese napja – Eger. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár – Esterházy Károly Főiskola Központi Könyvtár – Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda
2011. május 13–14. - Az olvasás össztantárgyi feladat. Országos szakmai konferencia – Szombathely. Berzsenyi Dániel Könyvtár
2011. március 19. - „Európai Önkéntesség Éve 2011” keretében az „Olvasás-társ” program bemutatása – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2010. október 1-2. – VI. Országos népmese-konferencia. A népmese napja. Éves közgyűlés – Százhalombatta. Hamvas Béla Városi Könyvtár
2010. május 29. - „Olvasó-társ” program bemutatása – Kaposvár. Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
2009. szeptember 26. – Benedek Elek 150. A népmese napja – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2009. június 25-26. – III. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferencia – Kecskemét. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
2009. március 28. – Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány. Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában – Budapest. Oktatáskutató és –Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
2008. szeptember 27-28. - A népmese napja – Tokaj. Paulay Ede Színház
2008. június19-20. - II. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferencia - Kecskemét. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet
2008. április 5. - Együttműködés az olvasáskultúráért – Budapest. Oktatáskutató és –Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
2007. szeptember 28. - A népmese napja – Salgótarján. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
2007. június 21-22. – I. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferencia– Kecskemét. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
2007. április 2. - Gyermekirodalom és esélyegyenlőség? – Budapest. Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ
2006. szeptember 30. - A népmese napja – Békéscsaba. Békés Megyei Könyvtár
2006. augusztus 7-10. „A műveltség összeköt” Building Literacy Bridges A Nemzetközi Olvasástársaság 21. világkongresszusa Budapesten
2005. szeptember 30. – A népmese napja – Budapest
2005. április 8–9. – Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel – Nyíregyháza
2004. október 1–3. – Olvasáskultúra és kisebbségi lét - Zenta
2004. szeptember 8. – A mese ünnepe – Budapest
2004. április 16. - Globalizáció és nemzeti kultúra – Budapest
2003. szeptember 5–6. – Mese és azonosságtudat – Kecskemét
2003. április 11–12. – Tankönyv konferencia – Debrecen
2002. október 25. – Irodalomtanítás – olvasási kultúránk – Budapest
2002. szeptember 7. – Lélek és betű – Sopron
2002. április. 9–10. – Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés – Debrecen
2002. április 9–10. – Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés – Debrecen
2002. március 22. – Gyermekirodalom – ma – Nyíregyháza
2002. március 8. – Olvasás és gondolkodás – Győr
2002. március 8–9. – Mesekonferencia – Szeged.
2002. március 1. – Olvasástanítás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulóra -Budapest
2001. szeptember 7. – Írásbeliség, ma? Helyzetkép olvasáskultúránk állapotáról. Az Írásbeliség Világnapja az Olvasás Évében – Kiskunhalas
2001. április 6–7. – Mit ér az ember, ha olvasó? – Kaposvár
2000. április 28–29. – Szó és kép – Pápa
1999. május 28–30. – Olvasásfejlesztés az iskolában és könyvtárban -Sárospatak
1998. október 16–17. – Olvasó család – Tanuló társadalom – Vásárosnamény
1997. november 28. - Olvass velem! – Olvass nekem! – Budapest
1997. április 2–5. – Szigetek és hidak – Budapest
1996. szeptember 20. – Olvasás kisebbségi helyzetben – Kézdivásárhely
1996. március 8. – Könyvek az iskolában. A nemzeti alapműveltség jövője – Budapest
1995. október 27. – Az irodalmi érték közvetítése – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
1995. július 24–26. – Írásbeliség és demokrácia – olvasástanítás, olvasásra ösztönzés, olvasásfejlesztés: elmélet és gyakorlat – Budapest. Az IRA IX. Európai Olvasáskonferenciája
1994. október 7–8. – Írók és olvasók az iskolában – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
1994. március 25–26. – Egy tantárgyközi feladat: az olvasás/szövegértés és szövegértelmezés a humán és a reál tárgyakban - Székesfehérvár
1993. október 8–9. - Többnyelvű írásbeliség – út Európába - Budapesti Tanítóképző Főiskola
1993. április 5–7. – Olvasás és személyiségfejlesztés – Hódmezővásárhely
1992. október 9. – Olvasásra nevelés és pedagógusképzés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár

A Magyar Olvasástársaság nemzetközi kapcsolatai
2011. július 31-augusztus 3. - Mons - 17. Európai Olvasás Konferencia
2009. augusztus - Braga - IRA Konferencia
2007. augusztus 5-8. - Berlin - 15. Európai Olvasáskonferencia
2007. január 20-21. - Dublin IRA IDEC taggyűlés
2006. augusztus 7-10. - Budapest – IRA 21. Világkongresszusa
2005. július 15–18. – Torontó – Az IRA vezetőképző konferenciája
2001. november 23–25. – Tallinn – Az IRA európai ügyeket koordináló bizottságának ülése
2001. július 13–16. - Reston – Az IRA vezetőképző konferenciája
2001. június 9–13. - Brassó – Az RWCT 5. Világkonferenciája
2001. július 1–4. - Dublin – Az IRA 12. Európai olvasáskonferenciája
2000. augusztus 26–27. – Turku – Az IRA Európai Bizottságának találkozója
2000. július 6–8. - Pozsony – Az IRA Közép-európai Regionális konferenciája
1999. augusztus 1–4. – Norvégia – Az IRA 11. Európai Kongresszusa
1998–2000. – RWCT – Olvasás és írás a kritikus gondolkodásért tanfolyam az IRA és a Soros Alapítvány támogatásával
1997. augusztus 3–7. – Brüsszel – 10. Európai Olvasáskonferencia
1997. június 20–26. – Reston – Az IRA vezetőképző konferenciája
1997. május 23. – Kézdivásárhely – Az Erdélyi Magyar Olvasásegyesület konferenciája
1996. november 22. – Kolozsvár – Az Erdélyi Magyar Olvasástársaság megalakulása
1993. október 18–24. – Dánia – Tanulmányút 1996. július 9–12. Prága Az IRA Olvasási Világkongresszusa
1993. augusztus 1. – Malmö – Az IRA 8. Európai olvasáskonferencia

A Magyar Olvasástársaság egyéb szakmai programjai, pályázatai
2010. november 6. - „Olvasó-társ” igazolványok átadása – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2009. október – Ezt olvasd el! Könyvtárosok ajánlják című program indulása
2008. április 24-27.  - A HunRA ajánlásával projekt indulása – Budapest. XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
2007. szeptember 28. - A Gyerekirodalmi adatbázis bemutatása – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2006. november-2007. február - Stratégiai olvasás, stratégiai tanulás – Kecskemét. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara – Piarista Iskola
2006. november 3. - …egy nép azt mondta: „Elég volt!” című pályázat eredményhirdetése. Tisztújító közgyűlés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2006. január - …egy nép azt mondta: „Elég volt!” című pályázat meghirdetése - Budapest
2006. – …egy nép azt mondta: „Elég volt!” (Találkozások, emlékek, olvasmányok 1956-ról)
2000. október 25–26. - Leendő pedagógusok mesemondó versenye
1999. – „Ó mely sok hal terem az nagy Balatonba' – Minden ágon egy mérő makk a Bakonyba” – Képzőművészeti pályázat gyerekek részére
1998. december - Történelmiregény-pályázat – Regény-, ill. novellapályázat.
1997. – Segített a könyv, a mese... – Esszéíró pályázat.
1996. – Mátyás király, a mondák hőse – Képzőművészeti pályázat 18 éven aluliak számára kiírt pályázat.
1996. március - Olvasás közben... Gyermekrajzpályázat.
1996. április – Az olvasás- és fogalmazástanítás társas munkafolyamatai – Tanítók és magyartanárok számára módszertani pályázat.
1993. – Olvasás közben jutott eszembe... 13–17 évesek esszéíró pályázata

A Magyar Olvasástársaság tanácsülései, tisztújító közgyűlései
2010. december 4. - Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2010. szeptember 18. - Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2010. május 29. - Tanácsülés – Kaposvár. Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
2010. január 23. - Tanácsülés – Százhalombatta. Hamvas Béla városi Könyvtár
2009. november 14. - Tisztújító közgyűlés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2009. január 24. - Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2008. november 22. - Tisztújító közgyűlés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2008. január 18. – Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2005. október 10. - Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 215 vendég és 0 tag böngészi