Társaságunk tisztújító közgyűlését november 22-én, szombaton tartottuk.  
1. A tisztújítást megelőző napirendi pontok

1. Balázs Géza professzor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének tanára tartott vitaindító előadást Az olvasás jelene és jövője címmel. Előadásának tömörített írásos változata honlapunk Hírek rovatában található.  

2. Ezt követően a HUNRA korábbi elnökei, Kádárné Fülöp Judit, Bartos Éva és Nagy Attila folytattak kerekasztal-beszélgetést Van-e út előttünk? Gondolatok civil szervezetünkről címmel.

2. Tisztújító közgyűlés

1. A közgyűlés Varga Lindát megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek, Borosné Jakab Editet a jegyzőkönyv hitelesítőjének, Bartos Évát a közgyűlés levezető elnökének.  

2. A következőkben Steklács János, leköszönő elnök tartotta meg elnöki beszámolóját. Ebben a HUNRA által az elmúlt időszakban elért legfontosabb eredményeket foglalta össze. Steklács János beszámolója olvasható a Társaság legutóbbi elektronikus és nyomtatott Hírlevelében, illetve megtalálható honlapunk Hírek rovatában.  

3. Ezután Pompor Zoltán ismertette a számvizsgáló bizottság beszámolóját a 2007-től esedékes gazdasági adatokról, és a társaság aktuális pénzügyi helyzetéről.
 
4. Az elnöki beszámolót és a számvizsgáló bizottság beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.   

5. Győri János elnökjelölt azt a javaslatot terjesztette be, hogy a továbbiakban a Társaság elnökének és alelnökének megbízatása 2 évre szóljon, a Tanács megbízatása továbbra is maradjon 4 év. A javaslatot a közgyűlés titkos szavazással egyhangúlag elfogadta.  

6. A továbbiakban Nagy Attila ismertette a jelölőbizottság munkájának eredményét, az elnök, az alelnök és a Tanács új tagságára vonatkozó jelöléseket.  

A jelölőbizottság megállapította, hogy
  • Steklács János az elnöki tisztség betöltését tovább már nem vállalja
  • Horváth Zsuzsa az alelnöki tisztség betöltését tovább már nem vállalja
 
A jelölőbizottság megállapította, hogy a tanácstagok közül nem vállalja a tanácstagságot:-
 • Mikulás Gábor
 • Hock Zsuzsa.  
A jelölőbizottság megállapította, hogy mandátuma lejárt, és nem vállalja tovább a HUNRA tanácsban való részvételt:
 •   Péterfi Rita
 •   Kocsis Éva 

A jelölőbizottság megállapította, hogy az alábbi tanácstag mandátuma lejárt, megválasztása esetén vállalja a tanácsban való részvételt:

 •    Koszecz Sándor. 

A jelölőbizottság az alábbi tisztségviselői jelöléseket terjesztette elő: 
Elnökjelölt:
 •      Győri János.
Alelnök-jelölt:
 •      Józsa Krisztián.
Tanácstagságra jelöltek:
 •      Éhmanné Havas Mária
 •      Gombos Péter
 •      Imre Angéla
 •      Koszecz Sándor
 •      Kovács Csilla
 •      Kovács Marianna
 •      Pálmainé Orsós Anna
 •      Pompor Zoltán
 •      Sudár Annamária
 •      Stiblár Erika
 •      Tamás Zsuzsa  
A jelöltek bemutatása korábban már a hírlevélben, illetve a HUNRA honlapján is megtörtént.  

Új jelölést a közgyűlésen senki nem terjesztett elő.  

A tisztségviselő-jelöltek közül Pálmainé Orsós Anna más szakmai teendője miatt nem volt jelen a közgyűlésen. A jelenlévő tisztségviselő-jelöltek Pompor Zoltán kivételével a közgyűlés előtt szóban is megerősítették azt, hogy elfogadják a jelölést. Pompor Zoltán a közeljövőben kezdődő hosszabb külföldi tartózkodása miatt visszalépett a jelöléstől. A visszalépést a jelölőbizottság, illetve a közgyűlés elfogadta.  

7. A közgyűlés egyhangúlag Máté Lászlónét, Vraukóné Lukács Ilonát és Kaszás Veronikát választotta meg a szavazatszedő bizottság tagjainak. A szavazatszedő bizottság elnöke: Máté Lászlóné lett. 

8. A közgyűlés tagjai titkos szavazással szavaztak a Társaság új tisztségviselőire. A szavazatszedő bizottság 34 érvényes szavazatot számlált össze. Ezek alapján a közgyűlés 
 • Győri Jánost 32 szavazattal megválasztotta a Társaság elnökévé,
 • Józsa Krisztiánt 34 szavazattal a Társaság alelnökévé választotta.  
A tanácstagság jelöltjei közül:
 • Koszecz Sándor 29 szavazatot kapott.
 • Gombos Péter 28 szavazatot kapott.
 • Sudár Annamária 28 szavazatot kapott.
 • Stiblár Erika 20 szavazatot kapott.
 • Kovács Marianna 18 szavazatot kapott.
 • Imre Angéla 17 szavazatot kapott.
 • Dr. Pálmainé Orsós Anna 13 szavazatot kapott.
 • Dr. Kovács Csilla 12 szavazatot kapott.
 • Éhmanné Havas Mária 7 szavazatot kapott.
 • Tamás Zsuzsa 5 szavazatot kapott. 
A szavazás alapján Koszecz Sándor, Gombos Péter, Sudár Annamária, Stiblár Erika, Kovács Marianna és Imre Angéla a Tanács teljes értékű tagjává, Pálmainé Orsós Anna, Kovás Csilla a Tanács póttagjává, Éhmanné Havas Mária és Tamás Zsuzsa pedig a számvizsgáló bizottság tagjává vált.  

9. Steklács János megköszönte a Tanács két éves munkáját, és jó munkát kívánt a megválasztott tisztségviselőknek.  

3. A tisztújítást követő napirendi pont
1. A tisztújítást követően az újonnan megválasztott Tanács megtartotta első megbeszélését.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 397 vendég és 0 tag böngészi