A verseny célja a kortárs magyar kultúra és a DIA (Digitális Irodalmi Akadémia) népszerűsítése a 14-17 éves korosztály körében, a megújuló pedagógiai módszerek alkalmazásával.

A verseny két kategóriában zajlik.

    1. A szakiskolai tanulók körében az általános műveltséget megszilárdító feladatokkal a szakképzés előkészítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése a cél.

    2. A szakközépiskolásoknál a fejlesztési feladatok az érettségi követelményekkel vannak összhangban.

A sajátos nevelési igényű tanulók részére segítő megkülönböztetést nyújtunk.

Mindkét kategóriában célunk kulcskompetenciák fejlesztésével a gondolkodás, a megismerési képességek fejlesztése, továbbá a kulturális és személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése.

A verseny választott ismeretanyaga (irodalmi szövege) reálisan alkalmazkodik a szakképző iskolákban tanulók képességeihez és életkori sajátosságaihoz, személyes problémáihoz.
A verseny programjának bemutatása a szakmatanulás elkezdéséhez szükséges kompetenciák fejlesztésére vonatkozóan
 
 
A verseny három fordulójában két könyv 3-3 fejezetét dolgozzuk fel. A feladatok megoldása során a tanulók irányított tevékenységük révén komplex módon, sokoldalúan fejlődnek az anyanyelvi kommunikáció, az informatika, az állampolgári kompetencia, a vállalkozói képességek, a kulturális tudatosság, az önálló tanulás területein.

A program során olyan komplex projektek valósulnak meg, amelyek szórakoztató és izgalmas tevékenységek keretében segítik olyan emberi értékeknek - a későbbi munkahelyzetekben hasznos tulajdonságoknak, képességeknek a fejlődését -, mint problémamegoldás, teljesítménymotiváció, előzetes ismeretek alkalmazása, együttműködés, csapatmunka, önállóság, önbemutatás.
Tervezett módszerek felsorolása
A háromfordulós verseny első két fordulója interneten zajlik, digitális formában. A harmadik a Veress Ferenc Szakképző Iskolában, Hajdúböszörményben lebonyolított szóbeli és írásbeli feladatmegoldás lesz. A célok megvalósításához sok módszert használunk fel. Ezek rendszerezett bemutatása a következő:
Tárgyi-cselekvéses módszerek
rajzolás, PPT-bemutató, egyéb szemléltetés
 
 
Munkaformák

kiscsoportos, tanulói tevékenykedtetés, kutatómunka, digitális eszközök használata
Egyes fordulók lebonyolítása

   1. forduló: 2009. jan. 9.; a megoldás határideje:  2009. jan. 23.
      (Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának /  a kijelölt 1 fejezet / interneten 2 feladat
      Krasznahorkai László: Sátántangó /  a kijelölt 1 fejezet / interneten 2 feladat)
      A továbbjutó 15-15 csapat listájának kihirdetése: febr. 13.
   2. forduló 2009. febr. 20.; a megoldás határideje: 2009. márc. 14.  
      (Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának /   a kijelölt 1 fejezet / interneten 2 feladat
      Krasznahorkai László: Sátántangó /  a kijelölt 1 fejezet / interneten 2 feladat)
      A továbbjutó 10-10 csapat listájának kihirdetése: febr. 13.
   3. forduló: 2009. ápr. 18. 10-14 óra
      (Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának /  a kijelölt 1 fejezet / 2 feladat
      Krasznahorkai László: Sátántangó /  a kijelölt 1 fejezet / 2 feladat
      mindkét műből írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg a versenyzők
      Eredményhirdetés

         Író-olvasó találkozó

az egyes fordulók feladattípusai

   1. forduló fókusza: a gazdag tanulási környezetbe ágyazott képességfejlesztés elektronikus kommunikáció, információ keresése, önálló szövegértés és –feldolgozás, teszt, tárgyi cselekvéses feladat, általánosítás
   2. forduló fókusza: a cselekvésközpontú tanulás
      internetes kutatás, PPT, komplex projekt elkészítése, elküldése, rajzolás, szövegalkotás, nyelvi érzékenység bemutatása
   3. forduló fókusza: az interaktív tevékenységforma
      problémamegoldás, csoportos kommunikációs és helyzetgyakorlatok, kooperatív cselekvések, analóghelyzetek felismerése, vita, megbeszélés, prezentáció

értékelési eljárások
A két kategóriában külön-külön értékeljük a csapatokat.

Az egyes fordulókban elérhető pontszám 100 pont.

A második fordulóba 15-15 csapat juthat tovább. A harmadik fordulót 10-10 csapat részvételével szervezzük. Minden csapat kap emléklapot, illetve a döntőben oklevelet.  

A versenymunkák értékelését a szervező iskola pedagógusai végzik. Az eredményeket az iskola honlapján közzéteszik. A továbbjutó csapatokat e-mailben értesítik.
A verseny leírása
DIA-MOND

Kompetenciára épülő értékközvetítő műveltségi  csapatverseny

Mottó: A szakképző iskolában tanulók felemelése a kultúra által

      A hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakképző Iskola humán és reál munkaközössége a 2008/2009-es tanévben először hirdeti meg DIA-MOND (gyémánt) elnevezésű, kompetenciára épülő értékközvetítő csapatversenyét.

      A versenyszervezők célkitűzése: a tehetséggondozás területén a szakképző iskolákban tanulók hátrányainak leküzdése, az egyenlő esélyekhez való hozzájutás biztosítása.

      A háromfordulós verseny végcélja az eredményes képességfejlesztés, amelyhez tanulásszervezési eljárásként a korszerű kommunikációs és információs eszközöket is felhasználjuk. Újító jelleggel a tehetséggondozó pedagógusok szemléletváltására is számítunk. A tanulói aktivitásra épülő versenyfordulók során a pozitív megerősítő, az irányító, együttműködő tanárszerep gyakorlására kérjük.

      A tradícionális tantárgyszerkezet fellazításával több műveltségterületére vonatkozó ismeretanyaggal több kompetenciaterület komplex fejlesztését kívánjuk megvalósítani. Tehát a hangsúly a tanulók képességének, tehetségének kibontakoztatására helyeződik.

      A versenyt akkor tekintjük sikeresnek, ha a szakiskolai képzésben lévőknek is megadja a felemelkedés lehetőségét.

      Az oktatás és a kultúra nem szétválasztható. A magyar kortárs kultúra tudatos, irányított népszerűsítése a közoktatásnak is feladata. Ezért választottuk tehetséggondozó programunk ismeretanyagának az OKM és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös gondozásában levő Digitális Irodalmi Akadémiát (DIA-t). A tudatformáló, aktuális üzenetű művészi termékeket kapcsoljuk össze a NAT műveltségterületeivel, illetve fejlesztjük hatékonyan a szakmatanulás elkezdéséhez szükséges kompetenciákat.

      A közelmúlt és a jelen értékeinek felfedeztetésével és feldolgoztatásával igazi gyémántokat nyújtunk át a felhívásunkhoz csatlakozóknak.

       
      A verseny három fordulója (interneten, majd írásban, illetve szóbeli formában) a Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának, és Krasznahorkai László: Sátántangó című regények 1-1 újabb fejezetére épül.

      A feladatok megoldása során a résztvevő felhasználójává válik a DIA honlapjának, produktív tevékenységet végez. Fejlődik a problémamegoldó képessége, kreativitása. A létrehozott projekttermékek: szöveg, kép, PPT-prezentáció, továbbá több műfajú szóbeli kommunikáció.
       

      A zsűri tervezett tagjai:

            Krasznahorkai László Kossuth-díjas író

            A HBM-i Pedagógiai Intézet munkatársai (versenyszervező; megyei középiskolai szaktanácsadó)

            iskolánk vezetői

            A Veress Ferenc Kulturális Alapítvány elnöke

      A verseny azért szerveződik, hogy a kultúrához való hozzájutás közös tevékenység legyen és valódi esélyt jelentsen az oktatásban és a tehetséggondozásban.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 343 vendég és 0 tag böngészi