A 2012. december 8-i tisztújítás egyik elnökjelöltje Gombos Péter lesz. Róla Győri János írt ajánlást:

Dr. Gombos Péter (39) a Kaposvári Egyetem egyetemi adjunktusa. Nős, három gyerek édesapja. Tanítói, magyartanári, majd magyaros bölcsészdiplomát szerezett, emellett kommunikáció és hitoktató szakot is végzett. Szakemberként és alkotóként húsz éve foglalkozik gyermekirodalommal, illetve antiutópiákkal (e tárgyakat oktatja is a Kaposvári Egyetemen). A disztópiák és a kortárs gyermekirodalom mellett az olvasóvá nevelés a kutatási területe. Rendszeresen ír tanítói, tanári segédanyagokat, tart előadásokat, tanári és egyéb szakmai képzéseket/továbbképzéseket. Gombos Péter számos cikk, tanulmány, konferenciaelőadás szerzője, beás nyelvű kötetek szerkesztője, kiadója. A PONT Kiadónál 2011-ben jelent meg a Vándorok c. regénye, az Apáczai Kiadónál pedig társszerkesztőként működött közre az ugyanabban az évben megjelent Szivárvány rímek, illetve a 2012-es Tündérszalag c. könyvek készítésében.

Gombos Péter 2008 óta tagja, vezetőségi tagja, 2009 óta pedig alelnöke a Magyar Olvasástársaságnak. Az elmúlt években sok ezer munkaórát fordított arra, hogy előmozdítsa a magyarországi olvasásügyet. A társaságon belül kezdeményező kialakítója volt az Olvasó-társ mozgalomnak, amelynek keretében rászoruló cigány és nem cigány gyerekek olvasási lehetőségeit mozdította elő, valamint fél tucat képzés keretében készített fel más önkénteseket e munka végzésére. A társaságban végzett munkája részeként mintegy fél tucat konferenciának volt fő- vagy társszervezője, közöttük a legutóbbi A népmese napja programnak Kaposvárott, illetve a HUNRA és a Kaposvári Egyetem közös konferenciáinak.

 Gombos Péter nyitott gondolkodású, jó vezetői készségekkel rendelkező, egyensúlyteremtő személyiség, aki a legkülönfélébb látásmódú és szakmai indíttatású embereket képes inspirálni, a munkájukat összefogni, irányítani. Képes a hagyományt az újjal, az innovatívat a tradícióval ötvözni. Az olvasástudományon kívül széles kapcsolatrendszerrel és munkatapasztalattal rendelkezik a kortárs szépirodalomban, illetve a felsőoktatás, valamint a könyvtárügy terén. Az Olvasástársaság elnöki tisztségének betöltésére az is alkalmassá teszi, hogy komoly jártassággal rendelkezik a civil szervezetek jogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési kérdéseiben is.

Dr. Győri JánosVezetői elképzelések

Mivel az elmúlt években a HUNRA-nak magam is vezetője (alelnöke) voltam, nem ígérhetem, tervezhetem azt, hogy elnökségem alatt egészen másképp működne a szervezet. 

Szeretném, ha továbbra is ilyen szervezetten, nagy médiaérdeklődés mellett zajlana A népmese napja konferenciája. Különösen fontosnak tartom a 2014-es jubileumi esemény megfelelő előkészítését, hiszen ez Sepsiszentgyörgyön és Kisbaconban lesz. Ötletgazdaként is igyekszem elérni, hogy minél többen eljöjjenek velünk a határon innenről. Az, hogy idén a Bod Péter Megyei Könyvtár vezetője jelen volt Kaposváron a konferencián, már a 2014-es program elkészítésének is része volt.  
Emellett szeretném, hogy évente legalább egy másik szakmai rendezvény (lehetőleg konferencia) is kötődjön a Magyra Olvasástársaság nevéhez. Tovább bővítenénk az olvasó-társ programot, jó lenne folyamatosan növelni az önkéntesek számát. Ugyancsak tovább kell működtetni és bővíteni a Betűfaló programot. E projekt tapasztalatai megmutatták, hogy érdemes más szakmai szervezetekkel együttműködni hasonló területeken.

Előbbre kell lépnünk a pályázatok terén, de legalább tartani kell a 2012-es szintet – az elnyert pályázati források számát és összegét illetően. Anyagi szempontból stabillá kell tenni a társaság működését, jelenleg komoly gondjaink vannak, melyek a fennmaradásunkat is veszélyeztetik (az idén elnyert pályázatok nem fordíthatók működésre). Meg kell találnunk azokat a forrásokat, amelyek segítenek e nehézségek leküzdésében. Szakmai és anyagi szempontból is nagyon jó lenne egy önálló kiadvány megjelentetése. Ez elsősorban A népmese napja konferencia előadásait tartalmazná, illetve további tanulmányokat a témában.

A régóta tervezett, „a HUNRA ajánlásával” munkacímű programunkat is szeretnénk elindítani.

Bár korántsem biztos, hogy a következő elnök lesz az előkészületek vezetője, de a 2015-re tervezett nemzetközi (V4-es) olvasáskonferenciával kapcsolatban is el kell kezdeni bizonyos szervezési feladatokat (pályázatok, felkérések stb.), legkésőbb 2013-ban. 

Miközben a HUNRA majdnem folyamatosan tagja volt a nemzetközi szervezeteknek, ezzel kapcsolatban vannak hiányosságaink, az IRA-val akadozik a kommunikáció. Ezen mindenképpen szeretnék változtani.
A nemzetközi kapcsolatok fenntartása céljából szerencsésnek tartanám, ha a társaságnak lenne nemzetközi kapcsolatokért felelős referense – ahogy ezt a HUNRA alapítói is javasolták a vezetőségnek.

Dr. Gombos Péter

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 380 vendég és 0 tag böngészi