A 2012. december 8-i választással az eddigi tanácstagok közül Imre Angéla, Kovács Marianna, Gombos Péter és Győri János mandátuma lejár, ők – Imre Angéla kivételével – ismét vállalták a jelölést. Rajtuk kívül vállalta még a jelölést Fenyvessyné Békei Gabriella és Nagyváradi Enikő, Both Gabi és Oláh Anna is. Róluk az alábbiakban olvashatnak néhány mondatban. 

Fenyvessyné Békei Gabriella
Fenyvessyné Békei Gabriella 1991 óta magyar–történelem szakos tanár, 2003-tól az ELTE vezetőtanára. 1997-ben könyvtárosi diplomát, később OKJ oktatási informatikus oklevelet, majd közoktatási vezető szakirányú végzettséget szerzett. Közoktatási szakértő magyar nyelv és irodalom, történelem szaktárgyi oktatás, valamint pedagógiai értékelés, tankönyv-akkreditáció területeken. Jelenleg a tanári munkája mellett az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD hallgatójaként magyar nyelvi doktori disszertációját készíti. Tanárként, szakértőként, a belváros-lipótvárosi általános iskolák kerületi szaktanácsadójaként a magyar nyelv és irodalom szaktárgyi, módszertani elemeivel, az értő olvasás kérdéseivel foglalkozik. A Magyar Olvasástársaság tagja, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadást az olvasói attitűd, szövegértési kompetencia fejlesztésének témaköreiben. Akkreditált kiadványa jelent meg a kompetencia alapú tantárgyi oktatás területén. A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriumi tagja.
 

Nagyváradi Enikő (1965–)
 A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Társadalomtudományok, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézet Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének adjunktusaként előadásokat és szemináriumokat tartok, valamint publikálok az alábbi területeken: olvasásszociológia, olvasáspedagógia, olvasáspszichológia, gyermek-  és ifjúsági irodalom, népszerű irodalom. Intenzív kutatómunka keretében középiskolások olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásait vizsgálom. A kezdetektől aktívan részt veszünk tanítványaimmal a HUNRA Olvasó-társ nevű, országos olvasásnépszerűsítő akciójában.
Őszintén remélem, hogy munkámmal hozzájárulhatok a HUNRA Magyar Olvasástársaság további sikereihez.

 
Both Gabi (1968–)
A Meseutca. hu főszerkesztője vagyok, emellett rendszeresen szervezek gyerekirodalmi rendezvényeket és könyvbemutatókat, könyvajánlókat interjúkat készítek. Három gyerek anyjaként tudom, mennyire fontos a gyerekeknek a mese. A Pozsonyi Pagony kiadónál 2012-ben A Hintarabló címmel jelent meg mesekönyvem. 
Munkám legfontosabb célja az olvasóvá nevelés. A Betűfaló – kortárs gyerekirodalom az iskolában című program egyik alapítója is vagyok. A Mesegítő nevű rendezvénnyel pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a problémás hátterű gyerekek a mese segítségével könnyebben találhatnak kiutat a hátrányos helyzetből, amelybe beleszülettek.
 

Oláh Anna (1963–)
Végzettségeim:
Szociális munkás (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola), szociálpolitikus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) és tanügy-igazgatási szakértő (Eszterházy Károly Főiskola).
1977 óta folyamatosan dolgozom, kezdetben takarítónőként, jelenleg esélyegyenlőségi referensként a Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzatnál. Most kiemelt feladatom a kerületi Roma Koncepcióban általam javasolt és elfogadott feladatok elvégzése a kerületi roma lakosság szociális, egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási helyzetének javulása érdekében. 2006 és 2010 között már tagja voltam a HUNRA tanácsának
Hogy miért is szeretnénk újra a Magyar Olvasástársaság tagja lenni, leginkább egy Garcia-idézettel tudnék válaszolni:
„Minden eszközt jónak kell tartanunk, ami együtt tartja az embereket, tapossák bár le a kert rózsáit, a hívatlan vendégek üljenek bár ravaszul másodszor is az asztalhoz, igazán csak az elreteszelt ajtók és a zárt szívek veszélyesek”!

Dr. Győri János
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központjának habilitált egyetemi docense, az ELTE Pro Universitate aranydíjas oktatója, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola magyar szakos vezetőtanára és egyben munkaközösség-vezetője, a HUNRA 4 évig volt elnöke. Szakmai ismeretrendszere lefedi a pedagógia, a könyvtártudomány, a magyartanítás területeit; valamennyi területen végez vagy végzett elméleti és gyakorlati munkát egyaránt. További szakmai és tudományos területei igen széles körűek; foglalkozik a pedagógia kulturális vetületeivel, bevándorló és más kisebbségi helyzetben nevelkedő gyerekek pedagógiájával, a kelet-ázsiai országok pedagógiájával, különösen Japán, Szingapúr és a többi kelet- és délkeleti országok neveléstudományi kérdéseivel, a magyartanítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a magyartanítás nemzetközi tendenciáival, olvasáspedagógiával, összehasonlító pedagógiával, a tanári tudáskonstrukció kérdéseivel, a pedagógiai tudásmenedzsment és innováció kérdéseivel azok kulturális vetületeivel egyetemben, a tanári hiedelmekkel, tehetségpedagógiával, különösen annak nemzetközi tendenciáival, az intelligenciaelméletek elméleti és történeti vetületeivel, a motiváció kulturális specifikumaival, a nyelvi akkulturáció és a befogadói közösség viszonyrendszerének  kérdéseivel, és még számos más témával. Jelenleg is több OTKA-kutatás vezetője, illetve résztvevő kutatója. Dr. Győri János 4 önálló és 5 önállóan szerkesztett – valamint újabb két kiadás előtt álló – kötet szerzője, illetve szerkesztője, további fél tucat kötet társszerkesztője, több mint száz tudományos kötetfejezet és folyóirat-közlemény szerzője vagy társszerzője, ugyancsak sok tucat hazai és nemzetközi konferencia előadója, például Dél-Afrikában, Ausztráliában, Szingapúrban és a világ számos más pontján. Győri János az olvasáspedagógia elkötelezett szakembere, aki sok éve aktív résztvevője és alakítója e területnek is. 
 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 265 vendég és 0 tag böngészi