HUNRA Hírlevél

2009. március

Magyar Olvasástársaság, Hungarian Reading Association
1827 Budapest, OSZK Budavári Palota, F épület

A JÖVŐNK A TÉT!

Tisztújító közgyűlést tartottunk

2008. november 22-én tisztújító közgyűlést tartottunk az OSZK VI. emeleti előadótermében

A tisztújítás előtt előadást tartott Dr. Balázs Géza (ELTE Btk.) egyetemi tanár, Olvasni csak úgy … címmel

Meghívtak a minap az olvasás barátai, hogy fejtsem ki nézeteimet az olvasáskultúra jövőjéről. Nehéz helyzetbe kerültem. Mit mondjak én néhány tucat, a kultúra, az olvasás iránt messzemenően elkötelezett szakembernek: tanárnak, könyvtárosnak, írónak, költőnek, olvasáskutatónak? Azt mondjam, hogy olvasni jó? Hajbókoljunk egymásnak, és erősítsük meg előítéleteinket?...” Az előadás szerkesztett változatát olvashatják honlapunkon: www.hunra.hu

 

A TISZTÚJÍTÁS SORÁN MEGVÁLASZTOTT ÚJ VEZETŐSÉG:

 

ELNÖK
Dr. Győri János
(egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, vezetőtanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola) feladatköre: a HUNRA ügyvivője, nemzetközi konferenciákon képviseli a szervezetet, szakmai konferenciákat szervez, a HUNRA ajánlásával program irányítója, kapcsolatot tart a társszervezetekkel.

 

ALELNÖK:

Dr. Józsa Krisztián (egyetemi docens, intézetvezető-helyettes, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete) feladatköre: az elnök helyettesítése, kutatási felelős, pályázati főfelelős, nemzetközi kapcsolatok (IRA, FELA, egyéb szervezetek), hazai konferenciák és szakmai összejövetelek főszervezője.

 

TISZTELETBELI ELNÖK:

Dr. Nagy Attila (OSZK) feladatköre: Benedek Elek-konferencia szervezése, kapcsolattartás a sajtóval, társszervezetekkel

 

 

A 10 TAGÚ HUNRA TANÁCS TAGJAI ÉS FELADATKÖREIK:
Gombos Péter (
oktató, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara) feladatköre: a honlap tartalmi fejlesztése, HUNRA-ernyőszervezetek kiépítése, a HUNRA ajánlásával program szervezése, romaprogramok.

Dr. Imre Angéla (egyetemi adjunktus, ELTE Fonetikai Tanszék) feladatköre: a honlap tartalmi fejlesztése, a Hírlevél szerkesztése, nemzetközi kapcsolattartás.

Koszecz Sándor (Békés Városi Kulturális Központ vezetője) feladatköre: a honlap technikai szerkesztője és üzemeltetője, pályázati felelős.

Kovács Marianna (gyermekkönyvtáros, százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár) feladatköre: könyvtári szekció szervezése, határon túli szekcióval való kapcsolattartás, mesemondók körei.

Sudár Annamária (OSZK)

Stiblár Erika (pszichológus) feladatköre: a honlap tartalmi fejlesztése, szülői hírlevél szerkesztése, határon túli szervezetekkel kapcsolattartás.

 

A Hunra Tanács korábban megválasztott, érvényes mandátummal rendelkező korábbi tagjai:
Borosné Jakab Edit (tanár, Szent István Gimnázium, Budapest)
feladatköre: pénztáros, tagszervezés: iskolai, szülői, szenior tagozatok, könyvesbolti HUNRA-körök, pályázatfigyelés, honlap.

Oláh Anna:(esélyegyenlőségi referens, XVIII., Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat) feladatköre: roma gyerekek olvasási szokásainak kialakítása, társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás.

Póttagok:

Pálmainé dr. Orsós Anna (munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete; adjunktus, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, PTE BTK Neveléstudományi Intézete) feladatköre: roma gyerekek olvasási szokásainak kialakítása, társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás.

Dr. Kovács Csilla (pszichológus, Pest Megyei Könyvtár)

A számvizsgáló bizottság tagjai:

Éhmanné Havas Mária (Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója)

Tamás Zsuzsa

 

Lemondott a Tanácstagságról:

Sudár Annamária, ezért a póttagok közül a Tanács egyhangú döntésével Pálmainé dr. Orsós Anna lett a 10. tanácstag

 

Részletek Győri János elnöki programjából:

 

„1. a Tanács és a tagság eddigi működésmódjának megőrzése mellett a HUNRA elnöki tisztségének megújítása; a volt elnöki, a működő elnöki és a leendő elnöki funkciók kialakítása, kétévenkénti elnök- és alelnökválasztással.  2. a tagság bővítése és a társasági munka gazdagítása. a) regionális tagszervezetek kialakítása a HUNRA ernyőszervezeti működésmódjával. b) iskolai, középiskolai, felsőoktatási tagozatok kialakítása.” Az elnöki program teljes szövege olvasható honlapunkon: www.hunra.hu

 

 

 

Beszámoló a Tanács terveiről:

Tanácsülés volt 2009. január 24-én

A tanácsülés Győri János elnök programja alapján a tanácstagok feladatkörének és vállalásainak rögzítésével indult. Élénk levelezés folyik a vezetőség tagjai között, megkönnyítve a hatékony operatív munkát a közös weboldalon. Határoztunk a konferenciák időpontjáról, témáiról, megfogalmaztuk az előttünk álló feladatokat. (Részletek az emlékeztetőből:  „Lakóhelyi olvasóköröket tervezünk megindítani, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél korábbi életkorban találkozzanak a betűgazdag környezettel, amit egészen kiskortól érdemes gondosan megtervezni. A baráti, lakóközösségi olvasókörök kialakításának felelősei: Gombos Péter, Győri János, Stiblár Erika.”

„Médiakampány, reklámstruktúra, marketing-mix: Varga Linda vállalta a »HUNRA ajánlásával« c. projekt marketingmunkálataiban a segítséget. Gombos Péter továbbra is koordinálja a kampányt.”

 

HÍREK

 

„Ernyőszervezetek:

Készül a HUNRA ernyőszervezetei megalakulása számára a szabályzat

Gombos Péter vezetésével a Tanács egy munkacsoportja már kidolgozta a legalább 10 főből álló helyi csoportok megalakulása számára a működési kölcsönösségi szerződéseket. Bővebbet a www.hunra.hu oldalon lehet majd olvasni róla

 

A 2009-re tervezett konferenciáink:

 

Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány – Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában

Időpont: 2009. március 28. 10–16 óra

Helyszín: Oktatáskutató és -Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum díszterme, 1098 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.

Szervezők:  Magyar Olvasástársaság, Könyvtárostanárok Egyesülete Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Oktatáskutató és -Fejlesztő Intézet  I. A délelőtti előadók: Lázárné Szanádi Csilla elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete Dr. Győri János: Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány – Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában Dr. Fűzfa Balázs: Irodalomtanítás – de meddig? Tóth Csilla: Normativitás, történetiség, értékpluralizmus a kánon újraírásában, Gombos Péter: A tanár felelőssége és lehetőségei a kötelező olvasmányok kiválasztásában Gyeskó Ágnes: Járatlan utat járt útért el ne hagyj! avagy Miért ne ragaszkodjunk a bevált kötelező olvasmányokhoz? Cs. Bogyó Katalin, A magyar- és könyvtárostanár együttműködésének felettébb szükséges voltáról a kötelező olvasmányok kiválasztása terén Az előadásokat vita követi, majd ezt II. a délutáni előadások gyakorlati tapasztalatokkal, és praktikus tanácsokkal bővítik: Szőnyi Magda: Olvasatlanul – A lelki munkakerülés tünetei, hatásai és ezek felülírása, Kovács Csilla: „Aki kifelé tekint, álmodik, aki befelé, az ébred” – Foglalkozásszimbólumok elemzése: A könyvtár és a könyvtárosok – felnőttek és gyermekek körében, Péterfi Rita: A 10–12 évesek kölcsönzési szokásai a könyvtári adatok tükrében, Szecsődi Tamás Leo: Boholy és barátai – Rendhagyó olvasmányok a 7–8. évfolyamon, Peternainé Juhász Zsuzsa: Olvass többet! – Ajánlott olvasmányok népszerűsítése a debreceni Ady Endre Gimnáziumban, Adoryan Emese: Tündérboszorkány a könyvtárban – kísérlet egy kötelező olvasmány feldolgozására (A részletes program: www.hunra.hu oldalon)

 

2. Olvasási problémák és kezelésük

Időpont: 2009. június 25–26.

Helyszín: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, Kaszap ú. 6–14.

Szervezők: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézete, Magyar Olvasástársaság. Harmadik éve rendezzük meg ezt a közös szakmai konferenciát. Az idei konferencián az iskoláskor előtti írásbeliséggel, a szövegértő olvasással, az olvasáspedagógia általános alapelveivel, az idegen nyelven való olvasással és egyéb kapcsolódó témákkal foglalkozunk. A plenáris előadásokat Dr. Gósy Mária, Dr. Nagy Attila és Dr. Steklács János tartja.

 

Népmese Napja 2009. szeptember 26. Benedek Elek születésének 150. évfordulójára

Készülünk a Népmese Napjára is. Terv szerint helyszíne Budapest lesz, és több partnert készülünk bevonni: Hagyományok Háza, Magyar Művelődési Intézet, OSZK. Kiemelt fontosságú lesz számunkra a 2009-es év, hiszen Benedek Elek születésének 150. évfordulóját ünnepeljük. Az előkészületeket tiszteletbeli elnökünk, Nagy Attila koordinálja.

 

Népmese Napja 2010

Terveink szerint 2010. szeptember 10-én Százhalombatta városa ad otthont a Népmese Napja központi rendezvényeinek. Az előkészületek már megkezdődtek, a koordinátori, szervezői munkát Kovács Marianna végzi. A részletes program a honlapunkon lesz olvasható.

 

A HunRA Gyermekirodalmi adatbázis munkálatainak további folytatása

Folytatjuk sikeres vállalkozásunkat a HunRA Gyermekirodalmi adatbázis bővítésével.  Az adatbázis honlapunkról is elérhető. A jövőben szeretnénk ezt tovább bővíteni, amelyben partnereink az OSZK és az Egyszervolt.hu (www.egyszervolt.hu) lesznek továbbra is.

 

Konferenciák:

2009. augusztusában Bragában, Portugáliában rendezik meg az IRA Európai Olvasástársaság konferenciáját

 

Elektronikus tagfelvételi és regisztrációs rendszer

Elkészült honlapunkon az elektronikus tagfelvételi és regisztrációs rendszer. A könnyebb, gyorsabb tájékoztatás és az ügyvitelünk hatékonysága érdekében meglévő és jövendőbeli tagjainkat is kérjük, hogy itt regisztráljanak. Regisztrált tagjaink részére a közeljövőben további tartalmakat fogunk elérhetővé tenni a honlapunkon.

Kérünk továbbá mindenkit, aki még nem tette meg, hogy idei tagdíját fizesse be! A tagdíj befizethető csekken és átutalással is. Számlaszám: 11702036-20568377

Tagdíjak 2009-re:

egyéni: 2000 Ft testületi: 5000 Ft diák: 1000 Ft nyugdíjas: 1000 Ft

 

A Magyar Olvasástársaság tevékenységéről friss információk: www.hunra.hu

Olvasással kapcsolatos linkgyűjtemény: www.olvasas.lap.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 240 vendég és 0 tag böngészi