2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 4.

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 10. 14.00 – 15.00

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ
(Debrecen, Monti ezredes u.7.)

Az elveszett talentum megtalálása: egy szövegértést fejlesztő program bemutatása

Dr. Szinger Veronika főiskolai docens
Pallasz Athéné Tudományegyetem Pedagógusképző Kar

Az ún. „TALENTUM” projekt keretében az előadók 24 órás, szövegértést fejlesztő programot dolgoztak ki eredetileg elsőéves főiskolai hallgatók számára, melynek elsődleges célja az olvasott szöveg értésén keresztül a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése. A fejlesztő tréning elméleti alapja az a közel tíz éve végzett nemzetközi projektmunka, amelyben az előadók kutatóként és trénerként vesznek részt, és amelynek egyik eredménye az össztantárgyi olvasásfejlesztést célul kitűző BaCuLit tanár-továbbképzési program. Az előadás az elméleti koncepción túl, azt a gyakorlati munkát mutatja be, amely a papíralapú és digitális írásbeliségre is építve, a különböző olvasási és tanulási stratégiák, kooperatív tanulásszervezési módszerek alkalmazásával alkotta meg a tréning egyes elemeit.


2017. 04. 08.

Tanácsülés - 2017. április 08.- Kaposvár

TANÁCSÜLÉS

Ideje: 2017. április 8. 13.00

Helye: Kaposvár

N A P I R E N D

  1. Előző tanácsülés óta történtek
  2. Együttműködési megállapodások előkészítése
  3. Pályázatok
  4. A népmese napja - Népmese-konferencia
  5. Egyesületi dokumentumok
  6. Tagság – tagdíjak
  7. Honlap és Facebook
  8. HUNRA HÍRLEVÉL
  9. Határon túli pedagógus és könyvtáros szervezetekkel való kapcsolat kialakítása/tartása
10. Sajtó - HUNRA
11. Nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás
12. PISA - kerekasztal (Nagy Attila)
13. Miért legyek HUNRA-tag?
14. HUNRA - szórólap szövege
15. HUNRA - elismerés/díj alapítása
16. Tanácsülések időpontjai
17. Felmérés olvasási szokásokról
18. Alapszabályzat módosítására javaslatok
19. Tagsági kártya
20. Feladatterv
21. Tiszteletbeli tagság
22. Könyvfesztivál - Marta Huke
      - 20.-án de. Szent Angéla Ferences általános Iskola és Gimnázium
      - 22.-e de. Pest Megyei Könyvtár - Szentendre
        Mindkettő a HUNRA támogatásával
      - Meghívó a Nemzetközi Könyvfesztivál, Irodalom Éjszakájára
23. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (FSZEK) - Az én könyvtáram
      ‐ Olvasáskultúra fejlesztés támogatása
      ‐ Könyvtárhasználat–információkeresés
      ‐ Digitális írástudás fejlesztése
      ‐ Szövegértés-fejlesztés támogatása – kiemelten a digitális szövegértés, egyéni és közösségi tanulás támogatása
24. PISA-kerekasztal – 2017. 05. 02.
25. REB-es pályázat – A reformáció öröksége c. konferencia
26. HUNRA-előadók a mgyei POK szakmai továbbképzésein (egységes megjelenés)
27. POK-előadások és a HUNRA-cikkek helye a honlapon
28. 3K - márciustól Olvasás c. rovat
29. Éves feladatok áttekintése
30. Egyebek

›› A tanácsülés napirendjének letöltése (pdf)


2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 3.

Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 06. 14.30  

Kodály Zoltán Általános Iskola
(Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.)

Az olvasáskultúra alakulása a virtuális térben

Dr. Nagy Balázs adjunktus
Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézet
 
Napjainkban olyan új fogalmak jelentek meg, és váltak a mindennapok részévé, – online regény, interaktív vers, blogművészet, sms-költészet – melyek az irodalom fő tényezőinek mindegyikére hatással vannak. Befolyásolják az alkotás folyamatát, a befogadó viszonyulását, s magát a középpontban álló irodalmi művet is azáltal, hogy új közlésmódok, új szövegtípusok jönnek létre, s évszázados, évezredes hagyományok alakulnak át. A számítógépnek, mint a kulturális és esztétikai megnyilatkozás eszközének elterjedése és radikális fejlődése olyan változást hozott a kulturális elmélet paradigmáiban, amelyet még nem elemeztünk ki teljes egészében.

Az előadás egy rövid elméleti bevezetőben rámutat, hogyan alakulnak át a „szövegek”, hogyan módosul a befogadói szerep, s hogyan alakítja át a megváltozott kommunikációs térben az új médiumra jellemző írásmód a szerzői pozíciót. Ezt követően néhány meghatározó jelenséget számba véve arra próbál választ adni, hogy a digitális közeg új alkotásai mennyiben hoznak tartalmi megújulást a nagy hagyományokra visszatekintő hagyományos műfajokkal szemben. Az előadás érinti a slampoetry szövegeit, kitér a Facebook-irodalomra, a fanfiction jelenségkörére, és bemutat néhány helymeghatározáson alapuló irodalmi projektet is, melyek fokozott mértékben igénylik a befogadó interaktivitását


2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 2.

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 5. 14.00 – 15.30

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ
(Szolnok, Mária u. 19.)

A biblioterápia hatékony alkalmazása a tehetséggondozás, pályaorientáció területén

Sóron Ildikó könyvtáros, biblioterapeuta, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A biblioterápia alkalmazásával 2010 óta foglalkozom. Az ehhez szükséges végzettséget 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem posztgraduális képzésén szereztem. Az eltelt időszakban 3 egymást követő alkalommal tartottam egy kollégámmal közösen alapvetően a felzárkóztatást segítő, s emellett személyiségfejlesztő céllal 10 alkalomból álló foglalkozás-sorozatot a Bolyai János Műszaki Szakközépiskolában. E foglalkozásokon olyan irodalmi művek feldolgozását végeztük a diákokkal, amelyek segítették őket személyes boldogulásukban, a beszélgetéseken lehetőségük volt egyéni képességeikre rátekinteni, a tapasztaltakból merítkezni és ennek függvényében orientálódni valamely szakterület felé. A csoportban zajló foglalkozásokon fejlődött kommunikációs készségük, vitakészségük, empátiájuk és toleranciájuk. E projectet a MOL Gyermekgyógyító program támogatta. Emellett 3 éve tehetséggondozó jelleggel középiskolásoknak tartok havi rendszerességgel biblioterápiás foglalkozásokat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában. A tervezett előadás keretében az itt szerzett tapasztalatokról szeretnék beszámolni a gyakorlati megvalósítás elemeire koncentrálva.


2017. 04. 04.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 1.

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 5. 14.00 – 16.00

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola könyvtára
(Pécs, Aidinger János út 41.)

Olvasás és lelki egészség

Dr. Béres Judit egyetemi adjunktus, biblioterápia szakfelelős
Pécsi Tudományegyetem KPVK Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet

Az olvasás egyike azon kreatív tevékenységeknek, amelyek magasabban szervezetté teszik az emberi személyiséget, vagyis egyszerre tölt be lelki zavarokat megelőző, egészségvédelmi és fejlesztő funkciót. Olvasmányaink azzal nyújthatnak segítséget szellemi-lelki jóllétünk megtalálásához és védelméhez, hogy támpontokat adnak érzéseink azonosításához, a viselkedésünkre való rálátáshoz, önmagunk és a világ jobb megismeréséhez és megértéséhez.

Az előadásban bemutatott konkrét példák, jó gyakorlatok egy-egy lehetséges, bevált megközelítést képviselnek az olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés és az irodalomterápia rendkívül gazdag, változatos, folyamatosan alakuló terepén. A fókuszban – mindegy, hogy a kisgyermek olvasóvá neveléséről, a kritikai gondolkodásról, az élő könyvtárról vagy irodalomterápiás csoportokról van-e szó – végső soron mindig az olvasás kontextusában születő önismereti és társas élmény, illetve az ennek hatására létrejövő személyiségfejlődés és életminőség-változás áll.


2017. 04. 04.

Elismerés a Magyar Olvasótársaság elnökének

oklevélA Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet kiemelkedő tevékenységéért díszoklevéllel tüntette ki Dr. Vraukóné Lukács Ilona könyvtárost, a Magyar Olvasótársaság elnökét. Gratulálunk!


2017. 04. 04.

Újra Tündérolvasók lepték el Püspökladányt

Gyermekkönyvtárunk ”Tündérolvasók” elnevezésű szövegértési versenye már több, mint tíz éves múltra tekintett vissza, amikor addigi jellegével (egyéni, városi szint) szakítva, 2011-től kiterjesztettük az Észak-alföldi régióra, lehetőséget biztosítva Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye felsős diákjainak a részvételre. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2015 szeptemberétől még ennél is szélesebb körben hirdethettük meg versenyünket, azaz az egész Északkelet-magyarországi régiót megcélozva Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is vártuk a lelkes tündérolvasóinkat. 

Célunk a gyermekek olvasóvá nevelése, a szövegértési és olvasási készségük fejlesztése mellett a mai magyar gyermekirodalmi alkotások megismertetése, valamint az élményközpontú irodalom közvetítése volt a szerzőkkel történő személyes találkozás lehetősége révén. Munkaformáját tekintve csoportmunkában (2-3 fő/csapat) megvalósuló versenyünkre azáltalános iskolák felső tagozatos tanulói, illetve más iskolatípus ennek megfelelő korosztályavállalkozhatott.

Turbuly Lilla írónő és a versenyzők

Turbuly Lilla írónő és a versenyzők

 

Az előző évek gyakorlatát folytatva versenyünk két levelezősfordulóból és egy szóbeli döntőbőlállt idén is. Fordulónként előbb egy (Turbuly Lilla Kosársuli), majd két (Böszörményi Gyula Lúzer Rádió, Budapest! A Béla-irtó hadművelet, Turbuly Lilla Viszlát, Kosársuli!) kortárs, magyar irodalmi mű elolvasása és játékos feldolgozása várt a jelentkezőkre. Mind a feladatlapok, mind pedig a legtöbb pontott összegyűjtött tíz csapat (AnDorLi, "N"agymenők-Balmazújváros, Karácsony lámpásai, Kiválasztottak, Szuper hármas-Debrecen, Kis kurucok, Olvasómesterek-Szolnok, Tesók-Hajdúszoboszló, Orchidea királylányok-Püspökladány, Zseni Palánták-Kaba) részvételével megrendezett szóbeli döntő feladatait (mini maradj talpon!, totó, keresztrejtvény, igaz-hamis, ki vagyok én stb.) úgy igyekeztünk összeállítani, hogy egyrészt nehézségi fokukat tekintve megfeleljenek az adott korosztály képességeinek, másrészt játékosságukkal élménnyé tegyék az adott mű befogadását és feldolgozását.

 

A tizenhat város huszonnégy oktatási intézményéből induló 42 csapat (115 tanuló 24 felkészítő pedagógus) legjobbjai 2017. március 24-én egy jutalomjátékkal zárták versenyévadunkat. Teljesítményüket ajándékkönyvvel jutalmaztuk (a Cartaphilus és a Móra kiadó, valamint Berg Judit, Nyulász Péter és Balázs Ágnes szerzői ajándékaival kiegészítve), melyeket a három fős zsűri elnöki tisztét betöltő Turbuly Lilla íróvendégtől valamint Dr. Vraukóné Lukács Ilonától, a Magyar Olvasástársaság elnökétől vehették át. 

A beszámolót Mészáros Eszter készítette.

A szövegértési versenyről készült videó itt tekinthető meg: videó


2017. 05. 24.

Szabó Magda felolvasómaraton

IX. nemzetközi felolvasómaraton, felhívás közös olvasásra

"Az életet akarom megírni, olyannak amilyen." (1969 - a Ne félj! c. kötetből)

Idén kilencedik éve indult útjára az a maratoni felolvasás, amely azóta minden év februárjában kerül megszrevezésre. A nemzetközi méretűvé nőtt esemény fő szervezője 2014 óta a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával.

A felolvasás célja, hogy a magyar irodalom egy-egy kiemelkedő alkotójának életművére irányítsa a figyelmet országhatárainkon innen és túl. Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Tamási Áron művei után 2017-ben a száz éve született Szabó Magda írásait szólaltatjuk meg.

Szabó Magda (1917-2007)  irodalmunk huszadik századi klasszikusa,  számtalan irodalmi díj kitüntetettje, Kossuth- és Femina-díjas szerző. Az egyik legtöbbet fordított magyar íróként regényei számos országban és nyelven megjelentek. Életművében bármely korosztály találhat magának kedvére valót, témái egyetemesek, a világ bármely pontján élő olvasó személyhez szólnak. "Karcos" stílusát csak (meg)szeretni lehet. (Művei a Magyar Digitális Irodalmi Akadémia honlapján: https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/szabo-magda)

A felolvasómaraton időpontja: 2017. február 21., kedd.  A világ bármely pontjáról lehet ismét csatlakozni a felolvasáshoz, bármikor a nap folyamán,  akár otthon egyedül, vagy családi programként, de felolvashatunk baráti társasággal kávézóban, teázóban, könyvtárban, intézményekben, bárhol ahol olvasni lehet és bármely nyelven, amelyre lefordították Szabó Magda írásait.

Célunk minél több belföldön és  külföldön élő olvasni szerető személyt elérni, ezért kérjük népszerűsíteni ezt a megmozdulást belföldön, külföldön élő ismerősök, rokonok, barátok körében. További célunk, hogy a kulturális intézményeken kívül is olvassunk fel (kávézók, cukrázdák, könyvesboltok, szaküzletek, cégek, üzemek, kórházak, közterek, közlekedési járművek  stb. – amennyire  lehetőségeik engedik), hisz az olvasás mindnyájunk lehetősége, kiváltsága.

A Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében reggel 10 órától 18 óráig tart a felolvasás. A nagyobb intézmények, szervezetek csoportok, iskolai osztályok csatlakozását előzetes telefonos bejelentkezés alapján várjuk a felolvasás központi helyszínére (0753-073489, hétköznap 8,00-15,00 óra között). De a felolvasás történhet bármely intézményben, iskolában,  osztályban, a könyvtárban, magyar vagy más óra keretében is.

A közös felolvasásnak össszekapcsoló ereje van és örülünk, hogy idén is lehetőségünk van együtt olvasni!

A részvétel egyetlen feltétele (egyének, csoportok esetében egyaránt) a bejelentkezés 2017. február 17-ig a felolvasók létszámának minél pontosabb összesítése végett és  a könyvjelzők időben való eljuttatása miatt a bejelentett helyszínre. A jelentkezés online módon történik. A jelentkezési űrlap a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján (http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu) jobboldalt, a Szabó Magda  felolvasómaraton – 2017  ablakra  kattintva tölthető ki.
Az intézmények, iskolák  esetében a kapcsolattartó személyeket, pedagógusokat arra kérjük, hogy pontosan töltsék ki az online űrlapon  kért adatokat (főleg a postacímet). Az adatok  kitöltése  után a Küldés gombra kattintva történik a regisztráció.

Az esemény Facebook oldala: Szabó Magda felolvasómaraton – 2017 https://www.facebook.com/events/247538005671461/

Fontos: a Facebook-oldalon is elérhető a jelentkezési űrlap. A „tetszik” (like) vagy „ott leszek”  nem számít hivatalos jelentkezésnek.

A korábbi évekhez hasonlóan várjuk a rendezvény Facebook oldalán való részvételt: Szabó Magdáról szóló ritkábban hozzáférhető szövegeket, fotókat, a készülődéssel kapcsolatos pillanatképeket, vagy az erre az eseményre készített saját plakátok, rajzok posztolását, majd a visszajelzéseket,  rövid beszámolókat, a felolvasás éléményéről, érdekességeiről pár fotó kíséretében. Ezáltal képet kapunk ennek az országhatárokat átlépő rendezvénynek a hangulatáról, méreteiről, lényegéről, melynek mi is részesei lehetünk.

A felolvasók idén is névre szóló könyvjelzőt kapnak ajándékba. A felolvasás külföldi helyszíneire  elektronikus formában juttatjuk el a könyvjelzőket. A Hargita megyei felolvasások szervezői a nyomtatott könyvjelzőket a Kájoni János Megyei Könyvtárban vehetik  át.  

Minden felolvasónak,  helyi szervezőknek köszönjük az együttműködést és a közös olvasás örömét!


További cikkeink...

  1. A mi '56-unk
HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 248 vendég és 0 tag böngészi